Puolustusvoimien poikkeusolojen listoilla on kymmeniätuhansia siviiliautoja – myös matkailuajoneuvolla voi olla sodanajan tehtävä

Oman ajoneuvon sijoitusta voi kysyä käymällä Puolustusvoimien aluetoimistossa.

Kymmeniätuhansia suomalaisia siviiliautoja on Puolustusvoimien sijoitettavien listalla. Normaalisti yksityishenkilöiden ja yritysten käytössä olevia ajoneuvoja voidaan poikkeusoloissa määrätä Puolustusvoimien käyttöön.

Caravan-lehti tiedusteli asiaa Puolustusvoimien pääesikunnasta. Viestintäosastolta ei suoraan myönnetty eikä kielletty, kuuluuko listalle matkailuajoneuvoja.

– Tarkempia tietoja ajoneuvon poikkeusolojen tehtävästä ei operatiivisista syistä voida kertoa julkisuuteen tai avata yksityiskohtaisesti, Puolustusvoimien tiedottaja Tiina Möttönen vastaa.

Ilta-Sanomien mukaan listalla on kuorma- ja henkilöautojen sekä työkoneiden ohella ainakin moottoripyöriä, moottorikelkkoja, mönkijöitä sekä veneitä. Matkailuautot ja -vaunut eivät liene prioriteettilistalla ensimmäisinä.

– Puolustusvoimien tehtävien kannalta merkityksellisimpiä ajoneuvoja ovat maastokykyiset ajoneuvot sekä työkoneet. Tavallisten henkilö- ja pakettiautojen osalta suositusikäraja sijoituksille on neljästä viiteen vuotta, viestinnästä kerrotaan.

Puolustusvoimat päivittää listaa jatkuvasti tiputtamalla vanhempaa kalustoa pois ja ottamalla uudempaa tilalle.

Ei vain armeijan käyttöön

Jokainen voi itse tarkastaa, onko omalla ajoneuvolla sodanaikainen tehtävä. Tämä onnistuu käymällä Puolustusvoimien aluetoimistossa.

Puolustusvoimien lisäksi myös muut viranomaiset kuten valtiot, kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, sairaanhoitopiirit, seurakunnat ja laitokset voivat varata ajoneuvoja oman riittävän poikkeusolojen suorituskykynsä varmistamiseksi. Ajoneuvojen varaaminen ja sijoittaminen ovat yksi varautumisen osa-alue.

Ajoneuvon määrääminen luovutukseen edellyttää erittäin poikkeuksellista ja vakavaa tilannetta Suomessa. Tällöin valmiustilalaki on asetettu voimaan. Luovutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta päättää valtioneuvosto.

Raskassarja-lehti arvioi muutama vuosi sitten silloisen puolustusministerin puheista, että nykyisellä vahvuudella Suomen alueelliset puolustusjoukot tarvitsisivat kriisin tullen siviilistä käyttöönsä enimmillään yhteensä noin 20 000–40 000 ajoneuvoa.

Arvio on lähellä toisen maailmansodan aikaa, jolloin Suomen armeija lunasti siviilistä yhteensä noin 35 000 ajoneuvoa sekä 70 000 hevosta. Näillä niin sanotuilla pakko-otoilla oli tärkeä merkitys Suomelle, ja niihin suhtauduttiin yleisesti ottaen ymmärtäväisesti.