Rokuan ja koko Oulujokilaakson retkeilyreittejä ryhdytään kohentamaan

Koko Rokua Geopark -alueella käynnistetään ensi vuonna laaja ulkoilureittien uudistamis- ja kunnostamistyö. Töitä tehdään Oulujokilaakson Tervareitistöllä, Rokuan reiteillä sekä Vaalan Kutujoen reitistöllä ja Oulujärven retkeilyalueella.

Rokua on edelleen yksi Suomen pienimmistä kansallispuistoista, mutta kansallispuiston pinta-ala on laajentunut virallisesti joulukuun aikana 1 000 hehtaarista 1 500 hehtaariin. Ennen Utajärven ja Vaalan alueella sijainnut kansallispuisto kurottaa nyt myös Muhoksen kunnan puolelle. Rokualla kansallispuiston raja on tuotu lähemmäs matkailupalvelujen ydinaluetta.

– Kansallispuisto laajenee erityisesti kohti pohjoista. Tämä on hyvä asia luonnon kannalta.  Laajentumisosien maasto ei ole niin herkkää kulumiselle kuin kansallispuiston vanha ydin. Voimme siis nyt kehittää kansallispuiston retkeilypalveluja alueille, joissa luonto kestää kävijäpainetta paremmin, sanoo Metsähallituksen tiedotteessa puistonjohtaja Saara Airaksinen.

Laajentuneen kansallispuiston reitistöä selkeytetään ja kehitetään vuoden 2021 aikana. Maasto-opastusta parannetaan ja taukopaikkoja kunnostetaan.

Myös alueen maastopyöräreitistöä monipuolistetaan uusilla reittiyhteyksillä, joissa käytetään hyväksi vanhoja polkupohjia.

Tervareitistöllä uusitaan pitkoksia ja taukopaikkoja ja reitin viitoitusta uusitaan. Myös Kutujoen taukorakenteita uudistetaan.

Talvista Rokuaa Pookivaaran tornista katsottuna.