Säännöt ovat helpot, mutta silti liikenneympyrät tuottavat vaikeuksia

Liikenneympyrässä eli kiertoliittymässä ajamista koskevat säännöt ovat varsin yksinkertaiset, mutta yllättävän moni autoilija jättää vilkun käyttämättä eikä tunne väistämissääntöjä.

Liikenneympyrään saapuvan ja sieltä poistuvan autoilijan on väistettävä tietä ylittäviä jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. Jalankulkijoita koskien pitäisi myös suojatieraitojen ja -merkin soittaa kelloja jokaisen kuljettajan päässä.

Liikenneympyrään ajettaessa ja ympyrästä poistuttaessa on väistettävä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Liikenneympyrästä poistuttaessa vilkutetaan oikealle jo ennakkoon, ei vasta sitten, kun nokka on jo pois ympyrästä. Kuva Liikenneturva/Jussi Kaakinen

Liikenneympyrään ajettaessa väistämisvelvollisuudesta kertoo kärkikolmio tai stop-merkki. Ympyrään ajava väistää vasemmalta tulevia – liikenneympyrä on yksisuuntainen katu, joten katuosuutta pitkin ei voi oikealta edes tulla ajoneuvoa.

Ympyrässä jo olevan ajoneuvon eteen ei kannata yrittää ehtiä väkisin. Ympyrässä ei pidä myöskään sortua ylikohteliaisuuteen ja pysähtyä päästämään muita ympyrään, sillä näin ei todennäköisesti ainakaan paranneta liikenteen sujuvuutta.

Vilkuta vain oikealle

Väistämissääntöjä vaikeampi asia tuntuu olevan kiertoliittymässä vilkuttaminen. Kiertoliittymään sisään ajettaessa ei vilkuteta, ja vaikka auto kääntyy ympyrässä koko ajan vasempaan, niin vasempaan ei vilkuteta missään vaiheessa.

Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen on sen sijaan näytettävä aina suuntamerkki oikealle. Isommissa liikenneympyröissä voi olla useampia ajokaistoja, jolloin suuntamerkkiä on näytettävä myös ympyrän sisällä kaistaa vaihdettaessa – ja kaistaa vaihtava on tietysti väistämisvelvollinen muihin ympyrässä ajaviin nähden.

Suuntavilkun oikea käyttö on erityisen tärkeää, sillä se varmistaa liikenteen sujuvuuden. Näkemys, että vilkkua näytetään vain takana tuleville sitä varten, että he osaavat varautua siihen, että ympyrästä poistuva joutuu pysähtymään väistääkseen kevyttä liikennettä, on täysin väärä.

Suurin osa Suomen kiertoliittymistä on niin pieniä, että ympyrästä poistuttaessa vilkun voi kytkeä oikealle heti edellisen liittymän jälkeen. Ja jos ollaan poistumassa heti sisääntuloliittymää seuraavasta liittymästä, niin vilkun voi laittaa päälle jo ennen ympyrään ajoa.

Oikea-aikainen vilkun käyttö on ensiarvoisen tärkeää liikenteen sujuvuuden kannalta. Tähän päälle tulevat tietysti oikea tilannenopeus ja riittävä turvaväli edellä menevään.

Keskustelu

  1. Kun menette esim Espanjaan niin siellä liikenneympyrässä sisemmällä kaistalla näyttäisi olevan etuajo-oikeus. Jos ajatte vain ulointa kaistaa niin saatte vihaisia törähdyksiä aikaan kaistaa vaihtavalta sisemmän kaistan käyttäjältä.

    Kommentoitu 0 kertaa

Kommentointi on suljettu.