SF-Caravanin vaalit lähestyvät – puheenjohtajaehdokkaat tentissä

SF-Caravan ry:n uudet puheenjohtajaehdokkaat linjasivat näkemyksiään ja tulevaisuuden suuntaviivoja Caravan-lehden kyselyssä.

Karaavanareiden kattojärjestölle, SF-Caravan ry:lle, valitaan uusi puheenjohtaja 20. toukokuuta Lappeenrannassa järjestettävässä liittokokouksessa. Liittohallitusta pitkään johtaneen Juha Hämäläisen seuraaja valitaan neljän ehdokkaan joukosta.

Puheenjohtajaehdokkaiden esittely löytyy myös vastajulkaistusta Caravan-lehdestä (3/2017), mutta nyt lukemassasi sähköisessä versiossa ehdokkaille suotiin mahdollisuus vastata kysymyksiin aavistuksen runsassanaisemmin kuin painetussa julkaisussa.

Hallitusehdokkaiden vastauksiin pääset tästä sekä jutun lopusta.

Jiri Kattelus

Kuka olet?

Olen Jiri Kattelus, 44-vuotias kolmen lapsen karavaanari-isä Parolasta, Hattulan kunnasta. Olen toiminut vuodesta 2003 SF-Caravan ry:n leirintä ja turvatoimikunnassa. 22 vuotta olen toiminut liikenneopettajana ja vuodesta 2004 yrittäjänä.

Millainen on karavaanariharrastuksesi historia?

Aloitin harrastuksen jo ollessani 15-vuotias, vanhempien seurassa. Vuonna 2003 ostimme ensimmäisen matkailuauton, jolla matkustettiin kotimaassa neljässä vuodessa yli 80 000 km. Sen jälkeen on ollut kaksi matkailuvaunua ja nyt on jälleen matkailuauto.

Miksi olet oikea henkilö SF-Caravan ry:n puheenjohtajaksi?

Verkostoni ja sidosryhmäkontaktini esim. liikenteen ja matkailun parissa ovat erittäin laajat ja hyvät, aina valtakunnan päättäjiin saakka. Puhun sujuvasti englantia sekä pärjään myös ruotsin- ja vironkielillä.

Olen valmis ja halukas tarttumaan vaativiin haasteisiin sekä edistämään ja tekemään enemmän liittoa tunnetuksi. Tärkeintä olisi nyt kääntää katse eteenpäin ja mennä yhdessä kohti parempaa. Yhdessä pidämme pyörämme pyörimässä, se on mottoni.

Mihin olet tyytyväinen SF-Caravan ry:n toiminnassa?

SF-Caravan järjestöllä on todella hyvä maine niin viranomaisten kuin muidenkin sidosryhmien kanssa. Myös liikenteessä karavaanarit ovat liikkuneet turvallisesti mistä osaksi voidaan kiittää järjestön monipuolista koulutusorganisaatiota.

On todella hienoa, miten aktiivinen SF-Caravan on ollut monissa viranomaislausunnossa ja aloitteissa. Liitto on saanut merkittäviä muutoksia moniin lainsäädäntöihin, joista viimeisempänä nopeuden muutos matkailuautoilla. Tätä lausuntoa olin itsekin kirjoittamassa.

Mitä muuttaisit SF-Caravan ry:n toiminnassa?

Uusia jäseniä tulisi hankkia laajemmin olemalla esillä enemmän ja näkyvämmin. Jäsenetujen kartoittaminen ja sisältöjen tarkistaminen. Puheenjohtajapäivät olisi tärkeä saada takaisin.

Jäsenmaksu voisi olla kaikille sama esim. 50 e/vuosi (30 euroa liitolle ja 20 euroa yhdistyksille). Minulle kaikki ovat samanarvoisia ja samalla viivalla, oli sitten yhdistyksellä alue tai ei, oli yhdistys iso tai pieni, uusi tai vanha.

Ahti Kuikka

Kuka olet?

49-vuotias neljän lapsen isä, luonteeltaan peruspositiivinen tuplaukki. Harrastuksina matkaendurointi ja luonnossa liikkuminen meloen ja patikoiden vaimo Hannelen kanssa. Kulkeva kausipaikkalainen, joka haaveilee Morelosta.

Millainen on karavaanariharrastuksesi historia?

No, perheessä oli tietty aikanaan teli-solikka, jolla päästiin harrastuksen makuun. Sitten hankittiin itselle Hiacen Mobi-retkeilyauto, jolla käytiin lasten kanssa retkillä. Kun lapset kasvoivat, hankittiin vaunu jos toinenkin, ja sillä tiellä ollaan…

Miksi olet oikea henkilö SF-Caravan ry:n puheenjohtajaksi?

Puheenjohtajana olen helposti lähestyttävä peruskaravaanari hyväksyen harrastuksen kaikki muodot. Viisi vuotta liiton hallituksessa on antanut näkökulmaa koko liiton toimintaan ja hyvät eväät johtaa sitä.

Mihin olet tyytyväinen SF-Caravan ry:n toiminnassa?

Laajaan jäsenkuntaan, aktiivisiin jäsenyhdistyksiin, yhtenäiseen liiton hallitukseen, todella ammattitaitoiseen leirintä- ja turvatoimikuntaan sekä toimiston henkilökuntaan.

Mitä muuttaisit SF-Caravan ry:n toiminnassa?

Panostaisin liiton sekä jäsenyhdistysten toimihenkilöiden markkinointikoulutukseen järjestäytyneen harrastuksen kiinnostuksen kasvattamiseksi.

Olli Rusi

Kuka olet?

Jäsen 80349. Olen konsulttina kehittänyt eri organisaatioita yli 25 vuoden ajan johtamisen, strategian sekä organisoinnin aloilla. Olen henkilönä harkitseva ja muita kunnioittava. Kuuntelen, enkä hätkähdä vähästä.

Millainen on karavaanariharrastuksesi historia? Olen jäsen vuodesta 1997.  Minulla on kausipaikka Rairannassa ja reissuvaunu erikseen. Yhdistysaktiivina olen toiminut noin 10 vuotta, liiton tulevaisuustyöryhmässä 2011 alkaen. Liiton johtamis- ja ennakointimallin analyysi 2016 (yliopiston sertifiointi).

Miksi olet oikea henkilö SF-Caravan ry:n puheenjohtajaksi?

Keskityn olennaisuuksiin ja työhöni on kuulunut saada myös muut tekemään niin. Liiton toiminnan tulee palvella jäsenyhdistysten etua ja tarvittaessa myös auttaa näitä näkemään oman piirinsä ulkopuolelle. Yhdessä kehittäminen on ydinosaamistani.

Konsulttina olen työskennellyt niin suurten organisaatioiden kuin myös toimialan edunvalvonnan parissa. Tuoreinta osaamista olen hankkinut tulevaisuuden tutkimuksen menetelmistä.  Näkemystä pitää olla – ja myös kykyä saada muut siihen mukaan.

Mihin olet tyytyväinen SF-Caravan ry:n toiminnassa?

On hienoa kuinka eri ikäiset ja erilaiset ihmiset harrastavat yhdessä! Erilaiset tavat harrastaa hyödyttävät toinen toisiaan. Yhteisöllisyyden vaaliminen on myös ansiokasta.  Liiton toiminta on merkittävästi kehittänyt matkailupalveluita Suomessa.

Esimerkiksi SF-Caravanin jäsenkortti ja toistetut rahankäyttötutkimukset luovat vakaata perustaa harrastuksen edunvalvonnalle. Monelta muulta harrastukselta ne puuttuvat. Suuri jäsenmäärä luo mahdollisuuksia vaikuttaa.

Mitä muuttaisit SF-Caravan ry:n toiminnassa?

Markkinointia ja edunvalvontaa! Uusia jäseniä tulee saada mukaan, uusiutua. Meitä on paljon eri alojen osaajia ja sitoutuneita ihmisiä. Yhteyttä heidän ja jäsenyhdistyksien kanssa pitää lisätä. Luottamushenkilöt nykyistäkin keskeisempään rooliin.

Kotimaan matkailun toimijana liitto ei ole vielä saavuttanut merkityksensä mukaista painoarvoa. Liitto voisi myös kehittää sähköisiä palveluita kaikille harrastajille ja luoda tähän perustuvaa lisäarvoa. Jäsenmaksujen korotus ei ole ainoa tie.

Timo Tarvainen

Kuka olet?

Olen Timo Tarvainen. 48-vuotias isä, aviopuoliso ja karavaanari Porista. Toimin suomalaisen vakuutusyhtiön yritysasiamiehenä ja riskienhallinnan asiantuntijana. Aktiivisena toimijana olen tottunut tekemään. En vain yrittämään.

Millainen on karavaanariharrastuksesi historia? Olen kiertänyt Pohjoismaita vanhempien kanssa muutaman vuoden 70–80-lukujen taitteessa. Ensimmäinen oma vaunu hankittiin vuonna 2000, josta lähtien olen ollut jäsen. 16 vuotta vaunuillen, nyt reissua tehdään koti- ja ulkomailla matkailuautolla.

Miksi olet oikea henkilö SF-Caravan ry:n puheenjohtajaksi?

Olen pitkän linjan yrittäjä ja tekijä. Osaan tiimityöskentelyn ja omaan yhteen hiileen puhaltamisen taidon. Minulle luontaista on johtaa edestä eikä vain toimia kulisseissa. Minulle teot ovat kauneimpia sanoja.

Olen työskennellyt liittohallituksessa yli neljä vuotta ja tiedän, ettei pj tee työtään vain viikonloppuisin. Yrittäjänä pystyn sovittamaan perheen, vapaa-ajan ja työni siten, että aikaa luottamustehtävän hoitamiselle on.

Mihin olet tyytyväinen SF-Caravan ry:n toiminnassa?

SF-Caravan ry omaa pitkän historian, joka luo vahvan arvopohjan tulevalle. Liiton työ leirintämatkailun ja liikenneturvallisuuden kehittäjänä ja kouluttajana on ollut ja on merkittävää. Järjestö on maineeltaan luotettava kumppani.

SF-Caravan ry on kuin iso laiva. Se kulkee eteenpäin, mutta sen liikkeet ovat hitaita. Osaltaan tämä on kantanut liiton läpi vaikeiden vuosien, muutoksiin on reagoitu mutta ei hötkyilty. Liian nopeilla liikkeillä laiva katkeaa tai päätyy karille.

Mitä muuttaisit SF-Caravan ry:n toiminnassa?

SF-Caravan ry:n julkisuuskuvassa on aina parannettavaa. Tulee miettiä ne keinot, toimenpiteet, joilla liiton asema asiantuntijana vahvistuu ja samalla muistaa, että liiton pitää olla jäsenilleen houkutteleva toimija leirintämatkailussa.

Minulla on laaja verkosto, jossa on jäseniä valtioneuvostoa myöten. Niin on monella muullakin, mutta toistaiseksi näitä vaikuttamisen keinoja käytetään liian vähän. Vaikuttaminen lisää näkyvyyttä, näkyvyys luo kiinnostusta ja lisää jäsenmäärääkin.

Hallitusehdokkaiden vastauksiin pääset tästä.