Suomen ensimmäinen kestävä matkailualue on Posio

Posio on ensimmäisenä suomalaisena matkailualueena saanut Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin.

Viime vuonna lanseeratun vastuullisen matkailun ohjelman ensimmäiset yksittäiset yritysmerkit myönnettiin kesäkuussa, mutta Posion saama merkki on ensimmäinen kokonaisen matkailualueen merkki.

Jo yli puolet posiolaisista kansainvälisiä matkailijoita palvelevista yrityksistä on saanut merkin, mikä on yksi ohjelman matkailualueelle osoitetuista kriteereistä.

Yhteensä kriteereitä on seitsemän: matkailualueen tulee muun muassa sitoutua kansallisiin kestävän matkailun periaatteisiin, tukea alueen yritysten kestävän kehityksen mukaisen toiminnan osaamisen kasvattamista, viestiä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta monikanavaisesti, laatia päivitettävä kehityssuunnitelma ja tehdä nykytila-arvio matkailun kestävyydestä.

Tutkimukset osoittavat, että matkailupalveluita kuluttavat matkailijat vaativat yhä enemmän vastuullisia matkailuelämyksiä, joissa luonnon kuormitus on minimoitu ja hyödyt paikalliskulttuuriin ja -talouteen maksimoitu.

Kuusamon ja Rovaniemen välissä sijaitseva Posio tunnetaan parhaiten Riisitunturista ja Pentikistä. Lapin suuriin matkailukeskuksiin verrattuna Posio on vielä melko tuntematon kohde, mutta Visit Finlandin tiedotteen mukaan posiolaiset eivät kaipaakaan isoja turistimassoja, vaan aitouden etsijöitä.

Posiolaisissa matkailuyrityksissä on jo pitkään tehty vastuullista työtä. Esimerkiksi suurimman majoitusyrityksen Lomakeskus Himmerkin työvoimasta 90 prosenttia on paikallista ja ympärivuotista. Himmerki sai oman merkkinsä ensimmäisten joukossa jo kesäkuussa.

Lähde: Visit Finland