Tutkimus: Karavaanarit tyytyväisiä SF-Caravaniin – leirintämatkailulla hurja harrastajapotentiaali

SF-Caravan vastaa jäsentensä tarpeisiin hyvin, mutta liittoon kuulumattomien tavoittamisessa riittää sarkaa.

SF-Caravan ry:n jäsenet ovat varsin tyytyväisiä liiton toimintaan. Tarjolla olevista palveluista ja ylipäänsä leirintämatkailun parhaista puolista – kuten vapaudesta – voisi kuitenkin viestiä ei-jäsenille sekä ei-karavaanareille nykyistä tehokkaammin.

Muun muassa tällaisia loppupäätelmiä voi tehdä karavaanaritutkimuksesta, jonka SF-Caravan teetti Kantar TNS:llä lokakuussa 2018.

– Liitto vastaa jäsentensä odotuksiin ja on vahva oikeissa asioissa. Näistä lähtökohdista toimintaa on hyvä kehittää eteenpäin, tutkimusjohtaja Sakari Nurmela sanoo.

Edellisen vastaavan tutkimuksen liitto teetti vuonna 2004. Sisältöjä ajanmukaistettiin uusimpaan tutkimukseen, mutta joiltakin osin tulokset ovat vertailukelpoisia.

– Vaikka maailma lienee nyt monella tapaa erilainen, liitto näyttäisi pystyneen monin tavoin tarttumaan uusiin haasteisiin.

Jäsenyys ei innosta kaikkia

Tarkastelun kohteena oli kolme ryhmää: SF-Caravanin jäsenet, järjestäytymättömät karavaanarit sekä ei-harrastajat. Tarkoituksena oli selvittää muun muassa, mitä liitosta, sen toiminnasta, karavaanareista, leirintämatkailusta ja leirintäpuitteista Suomessa ajatellaan.

Ei-jäsenten ja ei-harrastajien osalta etsittiin tietoa perustaksi toimille, joilla jäsenyyden tai leirintämatkailun suosiota voitaisiin nostaa.

– Vastauksista ei ilmene mitään yhtä erityistä syytä pysyä ulkopuolella. Kun ei-jäseniltä kysyttiin, mikä lisäisi kiinnostusta jäsenyyttä kohtaan, hiukan ironisesti moni luetteli samoja syitä, jotka jo ovat jäsenille syitä kuulua liittoon, Nurmela sanoo.

– Joidenkin ei-jäsenten on nykytiedoillaan ehkä vaikea hahmottaa kaikki se hyvä, jota jäsenyys tarjoaa kohtuuhintaan. Viestin terävöittäminen voisi kuitenkin vakuuttaa myös heidät.

Höynäytys tepsii

Karavaanareiden näkemykset olivat pitkälti samankaltaisia matkailuautoilijoiden ja -vaunuilijoiden kesken. Myös liiton jäsenten ja ei-jäsenten vastaukset olivat linjassa keskenään.

Ei-karavaanareista monella on kokemusta ainakin telttailusta tai mökkeilystä ja perusmyönteinen käsitys leirintämatkailusta.

– Muistisääntönä voi pitää, että kun saa jonkun kerran höynäytetyksi kokeilemaan leirintämatkailua, suhtautuminen on myönteisempää. Erityisesti tämä koskee heitä, jotka ovat kokeilleet majoittumista matkailuvaunussa tai -autossa.

SF-Caravanin kannalta rohkaisevaa on se, ettei järjestöstä tai jäsenistä ajatella kielteisesti. Ulkopuolisista karavaanareita karsastavat eniten johtajat ja ylemmät toimihenkilöt.

– Karrikoiden voi väittää, että karavaanareita eniten teiden tukkoina pitävät taitavat olla niitä, joiden ajotyylillä useimmiten joutuu ohittamaan heitä.

Maantie onkin Nurmelan mukaan karavaanariyhteisölle kaikkein helpoin paikka vaikuttaa suuren yleisön asenteisiin.

– Liikenteessä jokainen karavaanari on oman joukkonsa lähettiläs, mikä on aatteen ja liiton tehokkain viestintäkeino hyvässä ja pahassa. Ajotapaa ja -tyyliäkin voi pitää viestintänä.

Tutkimuksen tuloksista on julkaistu tiivistelmä uusimmassa Caravan-lehdessä 2/2019.