Vetokoukkuun kytkettävän hinausvaunun käyttö loppuu

Kesäkuun alussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki kieltää vetokoukkuun kytkettävien hinausvaunujen käytön.

Suomalaiskaravaanarit eivät ole ottaneet omakseen Pohjois-Amerikassa yleisesti käytettävää tapa, missä matkailuauton perässä vedetään henkilöautoa niin kutsutulla dollylla. Hyvä niin, sillä 1. kesäkuuta alkaen tällaisia hinausapuvaunuja ei saa enää käyttää.

Hinausapuvaunujen määrästä ei ole tietoa, koska kyseessä ei ole rekisteröintivelvollisuuden piiriin kuuluva ajoneuvo. Tai dolly ei ole ylipäätään ajoneuvo, vaan se on luokiteltu samanlaiseksi hinausvälineeksi kuin esimerkiksi hinauspuomi.

Hinausapuvaunulle ei ole säädetty tai määrätty virallisia teknisiä vaatimuksia, mutta Trafi antoi aikoinaan katsastustoimipaikoille ohjeen, jonka mukaan apuvaunussa pitää olla taka-, jarru- ja suuntavalaisimet sekä takaheijastimet joko kiinteästi asennettuina tai hinauksen ajaksi hinattavan auton taakse kiinnitettävässä irrotettavissa olevassa valaisintelineessä.

Dolly siis kiinnitetään hinaavan ajoneuvon vetokoukkuun, ja hinattavan ajoneuvon etu- tai takapyörät nostetaan apuvaunun päälle. Hinattavassa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ei ole hinauksen aikana kuljettajaa. Apuvaunulla saa hinata toista autoa enintään nopeudella 60 km/h, ja apuvaunuhinaukseen sovelletaan hinaamisesta annettuja yleismääräyksiä. Tämä enimmäisnopeus on yksi merkittävä syy siihen, miksi suomalaiskaravaanarit eivät ole hyödyntäneet dollyja.

Uusi tieliikennelaki kieltää yksiselitteisesti hinausvaunujen käytön tiellä, sillä hinaavan ajoneuvon kannalta tilanne on sama, kuin jos vetokoukkuun olisi kytketty jarruton perävaunu. Autoon saa kuitenkin kytkeä vain enintään 750 kilogrammaa painavan jarruttoman perävaunun – ja autonvalmistaja on voinut määrätä autolle tätäkin pienemmän vetomassan.

Kuva Anneli Geitel

Keskustelu

  1. Myös Saksassa dolly ei taida olla niin vaarallinen kuin Suomessa: https://www.carcaddy.de/

    Kommentoitu 0 kertaa

Kommentointi on suljettu.