Tarkkana tulen kanssa: Voiko metsäpalovaroitus estää grillaamisen?

Kesän aikana Suomeen on julistettu useita metsäpalovaroituksia. Onko grillaaminen siis kiellettyä?

Kun ilmatieteen laitos julistaa Suomessa alueelle metsäpalovaroituksen, se merkitsee samalla automaattisesti, ettei alueella saa tehdä avotulta. Grillaamista ei  Suomessa ole kielletty kokonaan silloinkaan, kun alueelle on julistettu avotulen tekemisen kielto.

Juhannuksen jälkeen ovat paikalliset pelastuslaitokset monilla alueilla kieltäneet avotulen teon. Kiellon antaminen perustuu pelastuslakiin, ja kielto koskee pelastustoimialuetta. Se on kuntaa laajempi maantieteellinen alue, jolla alueen pelastuslaitos voi antaa turvallisuusmääräyksiä.

Kun avotulen tekeminen kielletään, alueella ei saa tehdä nuotiota. Muutenkaan ei saa toimia siten, että tuli voisi päästä irti maapohjan kautta joko sen syttymisen tai kipinöinnin seurauksena.

Tulisija ei ole avotulta

Avotuleksi lasketaan myös kevytrakenteiset kupugrillit sekä maapohjalle asetettavat tai rakennetut kertakäyttögrillit. Avotuleksi ei sen sijaan katsota maapohjasta eristettyjä grillejä tai tiilisiä tai kivisiä tulisijoja, joista tuli ei pääse leviämään kipinöinninkään vuoksi.

Jos vaarana on, että maapohjasta irti oleva grilli saattaisi kaatua esimerkiksi kovan tuulenpuuskan vuoksi, sen käyttö on kuitenkin kiellettyä.

Ei ole mitenkään epätavallista, että pelastuslaitos, antaessaan kiellon avotulen tekemisestä, kehottaa samalla myös välttämään kaikkea kipinöintiä aiheuttavaa toimintaa. Sellaista voi olla esimerkiksi hakkuuaukioiden maanmuokkaus, tien penkereiden koneellinen niittäminen ja turpeen nosto kivisillä turvetuotantoalueilla.

Katalysaattori käy kuumana

Auton alla kulkeva pakoputki ja siihen liittyvä katalysaattori voivat helteisellä säällä olla hyvin kuumia. Rutikuiva heinä auton alla muodostaa myös tulipalon syttymisvaaran. Vielä muutama vuosi katalysaattorilla varustetun auton käyttöohjekirjassa nimenomaisesti varoitettiin pysäköimisestä heti ajamisen jälkeen kuivalle heinikkoalueelle. Kuiva heinikko syttyy herkästi,  ja pakoputki on erittäin kuuma.

Polttoaineiden käsittelyssä samoin kuin grillihiilten sytytysnesteiden käytössä tulee olla erittäin huolellinen.

Ruotsissa tiukempaa

Ruotsissa määräykset ovat tiukempia kuin Suomessa. Alueilla, joilla on laajennettu avotulen tekokielto (utökat eldningsförbud), myös grillaaminen on kiellettyä. Se koskee myös leirintäalueita, kertoo Husbilhusvagn-lehti verkkosivustollaan.

Lisätietoja aiheesta löydät Pelastustoimen verkkosivuilta.