Patvinsuon kansallispuistossa viime vuonna vierailleista yli puolet oli ensikertalaisia

Metsähallituksen kävijätutkimuksen mukaan Patvinsuon kansallispuistoon tehtiin viime vuonna 16 900 käyntiä. Edellisen kerran tutkimus tehtiin 2013, jolloin käyntimäärä oli 4 000 vähemmän.

Joensuu–Lieksa-tien itäpuolella sijaitseva Patvinsuo on erämaista suoaluetta suojelemaan perustettu kansallispuisto.

Kolmen kärjessä kävijöistä olivat matkailijat Joensuusta, Kuopiosta ja Helsingistä. Suurin osa vastanneista retkeili 2–5 hengen seurueessa. Yksin liikkuneiden määrä oli kasvanut edelliseen tutkimukseen verrattuna, ja heitä oli nyt joka viides.

Ensikertalaisia Patvinsuon vierailijoista oli yli puolet vastaajista. Keskimäärin kävijät kulkivat kansallispuistossa 15,9 kilometriä, useimmiten jalan patikoiden, pyöräillen (10 %) sekä meloen tai soutaen (9 %).

Retkeilyreiteistä suosituin oli 16 kilometrin mittainen Suomunkierto. Sen kiersi yli puolet vastaajista. Pidempien retkeilyreittien suosio oli lisääntynyt vuodesta 2013 lyhyempien luontopolkujen menettäessä kävijöitä. Perinteinen vaellus on kasvattanut suosiotaan, ja myös koiran kanssa ulkoilu on lisääntynyt huomattavasti.

Keskimäärin puistossa vietettiin kaksi vuorokautta. Kaikista kävijöistä yli puolet yöpyi alueella. Kauempaa saapuneista jopa 80 prosenttia yöpyi Patvinsuolla tai sen lähialueella, useimmiten omassa majoitteessa, matkailuautossa tai -vaunussa.

Tutkimuksen vastanneet olivat tyytyväisiä puiston palveluihin, rakenteisiin ja ympäristön laatuun. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat parkkipaikkoihin, yleiseen siisteyteen sekä polttopuiden saatavuuteen. Heikoimmat arviot saivat tiestö ja matkailuvaunupaikat.

Lähde: Metsähallitus, kuvat: Saara Lavi