Hunden med på resan

Den ludna familjemedlemmen åker ofta med på resorna. Om ägaren tycker om resandet, troligtvis är också hunden nöjd.

Ordföranden Matti Tyynnismaa i SF-Caravans hundklubb påpekar, ett lägerområde är ett allmänt område, således bör husdjuren alltid vara i koppel.

– När hunden är lös, kan det alltid bli problem. Vi kan aldrig veta, är de övriga vana med lösa hundar, berättar han.

Med järntappar inslagna i jorden och kompostnät går det enkelt att bygga en säker inhägnad på lägerplatsen. Inhägnaden bör byggas så att hunden inte kan rymma under fordonet.

Under en resa kan det hända vad som helst. När man på förhand har funderat på vad som händer vid t.ex. en trafikolycka, då skall man använda sunt förnuft, tillägger Tyynismaa.

En liten ryms i famnen

Det är skillnader med att resa med små eller stora hundar. När du söker parkeringsplats med en stor hund måste du kanske välja mera, en liten hund kan du bära i famnen nästan var som helst.

Många hundar vaktar sitt hem eller resefordonet. Är det en hund som skäller är det en orsak att slå läger någonstans i utkanten, så att de övriga inte blir störda, säger Nevicata´s -uppfödare Marjo Suosalo.

Hundens officiella EU-pass är mikroships och gällande vaccineringar är inträdesbiljett att röra sig nästan var som helst. Det lönar sig att packa med sig hundens egna försthjälpsväska.

När hundfebern kommer på. Fundera, räcker egna resurser. Kom ihåg att hunden fordrar utrymme och övriga egenskaper bör beaktas. Alla hundar blir vana att resa, bara ägaren orkar vara noggrann. Om hunden kommer att resa mycket med sin ägare, bör du beakta päls och pälsskötseln. När du skaffar ett resefordon hjälper försäljaren dig att hitta rätt lösning.

Koirakaravaanarit.com                                                                                                                      Facebook.com/koirakaravaanarit
Autoliitto.fi
Evira.fi
Kennelliitto.fi

Text: Pirjo Rättyä
Bild: Marjo Suosalo

Experter: Matti Tyynismaa/SF-Caravans hundklubb och Marjo Suosalo / Nevicata`s Bostons
Översättning: Olof Bussman