Sammanfattning över Caravan-tidningen 1/2023

Caravan-tidningen är fortsättningsvis mycket populär

Fast den tryckta tidningens popularitet stadigt minskar, läses Caravan-tidningen fortfarande noggrant och man sparar och behåller också tidningen allt längre, detta framkommer från resultatet av en läsarenkät utförd i slutet av föregående år. Positionen som Nordens största husvagnstining, och som SF-Caravan rf:s populära medlemsförmån är alltså inte hotad. Man tar tag i och läser igenom tidningen mellan två och fyra gånger. Två av tre läsare arkiverar tidningen, medan var femte läsare sparar tidningen tills nästa nummer utkommer. 38 procent av läsarna spenderar minst en timme till att läsa igenom tidningen, medan en andra 38 procent av läsare läser numret i 30 till 60 minuter.

Enligt läsarna ger tidningen en positiv bild av SF-Caravan. Tidningen är professionellt utarbetad och upplevs som både sakkunnig och pålitlig. Som det viktigaste ämnesområden lyfter man, liksom i tidigare enkäter, de intressanta inhemska turistmålen, presentationerna av olika campingplatser, vagn- och bilunderhåll samt dess service, teknik och tester, presentationer över nya modeller och begagnade fordon, samt nyheter och händelser inom branschen. Tack fick också tidningens stilfulla och tydliga layout. Enligt undersökningen läser man också noggrant igenom tidningens annonser. De är lätta att upptäcka och man upplever att de erbjuder användbar information.

Också populariteten för det digitala innehållet i Caravan-lehti.fi och Leirintäopas.fi:s digitala plattform växer konstant. 695 personer svarade på enkäten som utfördes av Focus Master ab.

Nyheter introduceras på Helsingfors mässan

Den 20–23 januari ordnas Caravan 2023 mässan i Mässcentrum i Helsingfors. I år ordnas mässan tillsammans med Resemässan. I de tre hallarna presenteras ett tresiffrigt antal olika turistfordon, samt utrustning och annat nödvändigt tillbehör. På mässan hittar man också information angående uthyrning av olika turistfordon. På ett eget område hittas de begagnade bilarnas försäljningsutställning. Och från scenen kan man höra berättelser och historier om många intressanta resor.

Båda evenemangen kan besökas med samma inträdesbiljett. Du får en fem euros rabatt på en normal vuxenbiljett, om du vid dörren till Mässcentret uppvisar ditt SF-Caravans medlemskort. Mässcentrum i Helsingfors ordnar Caravan mässan i samarbete med Föreningen för turistfordonsimportörer rf. Den Föregående gången mässan ordnades i Helsingfors var år 2020.

Forskning: Campingturismen leder till större välbefinnande och lycka

Enligt en brittisk forskning, färdigställd i slutet av året, fastställdes det att campare är lyckligare än resten av befolkningen. Forskningen visar att en övernattning borta från hemknutarna i ett campingfordon eller i tält, intill naturen, förstärker välbefinnandet och den fysiska, psykiska och mentala hälsan. När resultaten jämfördes med resten av befolkningen blev det klart att campare mår bättre än medeltalet. Resultatet av undersökningen, som genomfördes i samarbete  av John Moores Universitet i Liverpool och Hallam Universitet i Sheffeld, publicerades i Outjoyment Report raporten.

Best-Caravan öppnar upp verksamhet i Haparanda

Finlands största aktör inom turistfordon, Best-Caravan, ha nu skjutit startskottet för sin internationella karriär genom att expandera sin verksamhet till Sverige. Best-Caravan första verksamhetsställe utanför Finlands gränser öppnar upp i början av året i Haparanda. Best-Caravan som i Finland är verksam i sju olika städer, öppnar sin verksamhet i samma utrymmen som Bilmax Sverige ab.

Tryck för prishöjning på campingplatserna

Det ligger ett tryck på att höja på priserna för såväl företags som de föreningsdrivna campingplatserna. Orsakerna till trycket är bland annat inflationen samt de höjda energi priserna. Enligt Campingguiden är kostnaderna för en övernattning i Finland på en SF-Caravan rf:s  föreningsplats i medeltal cirka 22 euro. På andra campingplatser blir priset i medeltal 20 euro, men därtill tillkommer personavgifter. På några av campingplatserna ingår 4 till 6A ström i priset. Den allmänna bastuturen brukar också på de flesta platser ingå i priset.

Enligt den tyska bilklubben ADAC är medelpriset i Finland 36,50 euro, vilket placerar Finland under medelpriset i Europa och också som det billigaste landet i Norden. Under de senaste åren har utnyttjandegraden av campingområden hållit sig på en hög nivå trots koronaepidemin, men under det senaste året har man kunnat se en förändring i situationen.

Översättning: Annika Blåfield