Sammanfattning över Caravan-tidningen 6/2022

Enligt en undersökning lämnar campare kvar sina pengar på destinationen

Enligt en färsk undersökning spenderar campare upp till en fjärdedel mera pengar till bränsle än vad de gjorde år 2019. In alles använder camping resenärerna i Finland över 47 miljoner euro till logi, bränsle och gas. Summan spenderar resenären i resmålet. Andra som drar fördel av campares besök är matbutiker, kaféer och restauranger.

Under ett dagsbesök använder en ensam campare 107 euro i resmålet, medan ett resesällskap använder 256 euro. År 2022 omsatte gästande campingturister resmålen med 235 miljoner euro, en summa som har vuxit med sex procent sedan år 2019. Den totala sysselsättningseffekten av campingturismen är närmare 3000 arbetsplatser, vilket är 215 personer mera än år 2019. Skatteintäkter som grundar sig på campingturismen stiger till en summa på nästan 88 miljoner euro.

Det som upplevs som mest lockande för camparen är friheten att resa oberoende av scheman och tidtabeller. Campingturismen förstärks av det växande intresset för hemlandet, mångfalden av dess destinationer och av minnesvärda reseupplevelser. Resultaten är tydliga och går att se i undersökningen beställd av SF-Caravan och Finlands Campingförening samt utförd av yrkeshögskolan Haaga-Helia.

Äntligen kunde Caravan mässan i Lahtis fira sina 20 år

Festen blev ett par år försenad på grund av korona epidemin, men i slutet av september kunde Caravan 2022 äntligen fira sin 20 år långa resa. Det fyra dagar långa evenemanget i mässhallen i Lahtis lockade ca 13 000 besökare. Alla mässhallar var igen, efter en paus på tre år, fyllda av utställare och också ca 300 fritidsfordon fanns på plats.

Lahden messut och Matkailuajoneuvotuojat ry, MAT, som tillsammans organiserade mässan, var nöjda med evenemanget. Enligt organisatörerna var många av besökarna nu på plats för första gången. Också SF-Caravan Lahti som under veckoslutet organiserade sitt traditionella gemensamma möte samlade över 2 500 husbilar- samt vagnar från hela Finland.

Husbilar är sällan delaktiga i dödsförvållande kollisionsolyckor

Av de trafikolyckor som ledde till dödsfall i trafiken, var under åren 2011–2020 16 stycken husbilar inblandade. Under samma period dog det inalles 21 personer i trafikolyckor. Av dem var 10 personer husbilens chaufför eller medresenär, medan 10 personer som avled befann sig i andra fordon. Därtill avled en fotgängare.

Statistiken baserar sig på olycksutredningscentralens utredningar över trafikolyckor som lett till dödsfall. Informationen har sammanställts i olycksutredningsnämndens undersökningsrapport. På basen av rapporten uttrycker utredningsnämnden sin önskan om att införa flere hjälpmedel för förbättring av trafiksäkerheten för chaufförer, i form av assisterande hjälpmedel.

Nu är de listade: Finlands fem bästa utfärdsmål för den som reser tillsammans med husdjur

Facklitteratur författaren Pepe Forsberg, som rör sig med husbil, har nu listat de bästa utfärdsmål i Finland för den som reser tillsammans med sina husdjur. Förutom den vinnande destinationen, vilken för övrigt är belägen i södra Finland nära huvudstaden vid Vanda fors, var målen koncentrerade till norra Finland. De övriga listade utflyktsmålen är friluftsområdet vid Oulujärvi sjö, friluftsområdet Ruuna i Lieksa, Aakennusfjällen i Kittilä samt friluftsområdet vid polcirkeln i Rovaniemi.

Det ligger i näringsidkarens fördel att reklamationer sköts sakligt

Finska husbilsförsäljare ställer sig positivt till reklamerande kunder. Försäljarna säger sig göra sitt yttersta för att det skall uppstå så få reklamationer som möjligt men att de tyvärr ändå ibland händer. De fel som i efterhand uppstår i husbilar och -vagnar, brukar vara små och felen åtgärdas så snabbt som möjligt. Sakligt omskötta är reklamationer, enligt husbilsförsäljare, ett bra sätt för näringsidkaren att stärka kundrelationer.

Enligt konkurrens- och konsumentverket har antalet konsumenter som varit i kontakt angående reklamation av fritidsfordon detta år varit mindre än de föregående åren. Konsumenterna har, t.o.m. den 23 oktober i år, varit i kontakt angående reklamation 115 gånger, när det under samma period det senaste tre åren gjorts i medeltal 200 reklamationer.

SF-Caravan förnyade sin organisation

Den nya organisationsmodellen för SF-Caravans ry:s organisation infördes i början av oktober. Tjänsten som föreningens verksamhetsledare har nu upphört. Men Timo Piilonen fortsätter i föreningens tjänst under benämningen förvaltnings rådgivare. Förvaltningsrådgivning, stödåtgärderna för den nya organisationens och kontorets personal, samt specialuppgifter givna av förbundets styrelse, hör nu till hans arbetsuppgifter.

Till teamledare för kontorets ledningsgrupp utsågs Inka Helén och som ledare för serviceteamet valdes Päivi Fjällström. Förutom valet av teamledare fick medlemmarna i den förberedande utvecklingsgruppen som ny medlem i utvecklingsteamet ledningens assistent Petriina Punkari-Mäkiaho, som också arbetar som sekreterare för utvecklingsgruppen. Ordförande för ledningsgruppens utvecklingsgrupp är Olli Rusi medan vice ordföranden är Harri Järvinen och Veikko Vuorialho.

Som nya personer i förbundets kontor börjar den 1.10 för marknadsföring ansvariga Tuulia Pelkonen, och som ansvarig för utbildningsfrågor, Hanna Jokinen.

Översättning: Annika Blåfield