Hollanti iski satasen nopeusrajoituksen moottoriteilleen

Hollanti päätti toisin kuin Saksa – moottoriteiden nopeutta lasketaan.

Hollannin hallitus on päättänyt, että ensi vuonna maan moottoriteillä ei enää tulla ajamaan 130 kilometrin tuntivauhtia millään tieosuuksilla päiväaikaan.

Koko maassa moottoriteiden suurin sallittu ajonopeus tulee olemaan korkeintaan 100 km/h, kun kello on 6–19. Sen kellonajan ulkopuolella nykyiset 120–130 km/h:n nopeudet vielä säilyvät.

Monin paikoin selvästi alempi nopeusrajoitus on ollut voimassa jo nykyäänkin, ja moottoriteillä tiputetaan mutenkin herkästi nopeuksia tilanteen mukaan vaihtuvilla liikennemerkeillä.

Hollannin hallitus perustelee päätöstä ympäristösyillä, etenkin liikenteen aiheuttamilla typpipäästöillä. Sama keskustelu käytiin viime kuussa Saksassa, jossa päädyttiin toisenlaiseen ratkaisuun: Saksan moottoriteille ei otettu käyttöön suurimmaksi sallituksi nopeudeksi ehdotettua 130 km/h, vaan autobahnalla saa edelleen ajaa periaatteessa niin kovaa kuin haluaa, toki muiden turvallisuutta vaarantamatta.

Itävallassa mentiin eri suuntaan kuin Hollannissa, sillä Itävallassa päätettiin nostaa suurimmaksi mahdolliseksi moottoritienopeudeksi 140 km/h. Ruotsissa taas nopeusrajoituksia on päätetty monin paikoin moottoriteillä laskea – ja nyt ei puhuta talvinopeusrajoituksista.

Tällä hetkellä on vielä auki, minä päivänä tarkalleen ensi vuonna Hollannin päätös alkaa näkyä maan moottoriteillä.

Keskustelu

 1. Suomen nopeusrajoitukset talvirajoituksineen ovat jo vuosia olleet suurelta osin liian tiukkoja. Tämä ei lisää turvallisuutta, ei pelasta ympäristöä, ei säästä rahaa mutta sen sijaan aiheuttaa autoilijoissa suuttumusta ja lisää matka-aikojen pidentyessä kustannuksia – jopa satoja miljoonia euroa vuodessa. Lisäksi liian matalat rajoitukset ovat pääsyy ylinopeuksiin. Kun rajoitus koetaan liikenneympäristöön nähden liian tiukaksi, sitä ei noudateta.

  Useimmille valta- ja kantateille, joilla nyt on 80 rajoitus, olisi oikea rajoitus 100. Ohituskaistateille sopii 110 ja moottoriteille kesäisin 130, talvisin 120.

  Talvirajoitukset pitää poistaa tai ainakin lyhentää niiden voimassaoloaika joulu – helmikuulle sekä samalla nostaa liikennemääräkriteeri, jonka mukaan talvisin 100 alennetaan 80:een, arvoon 6000 autoa/vrk nykyisen 3000 autoa/vrk sijaan.

  Kaupunkien sisääntulomoottoriteille ei pidä asettaa alle 100 km/h rajoituksia. Ainoa järkevä tapa olisi vaihtuvat nopeusrajoitukset, jolloin vain ruuhka-aikoina klo 6-9 ja 15-18 arkisin olisi voimassa alempi rajoitus tai todella huonolla kelillä. Näihinkin investointi on useimmiten tarpeetonta.

  Espoossa Länsiväylällä on ylikireä 80 rajoitus Kehä II:lta Kivenlahteen, vaikka tie on erinomainen, osin 6-kaistainen, lähes suora ja varustettu jopa melusuojin asutuksen kohdilta. Oikea nopeus on tuolle osuudelle 100. Havaintojeni mukaan mainitulla Länsiväylän osuudella vain hyvin harva autoilija noudattaa tuota kohtuutonta autoilijoita kiusaavaa 80 rajoitusta.

  Liikenneturvallisuutta parannettaisiin parhaiten poistamalla autovero. Uudistuva autokanta huolehtisi myös päästöjen vähenemisestä.

  Kommentoitu 0 kertaa

Kommentointi on suljettu.