Kolille kauan viritelty luontomatkailukeskus tavoittelee kansainvälistä huippua

Kolin kansallispuiston ääreen suunniteltu luontomatkailukeskus Koli Cultura pyrkii sitkeästi Suomen kestävän matkailun lippulaivaksi.

Ramboll Finland Oy on tehnyt aivan Kolin kansallispuiston kupeeseen kaavaillun Koli Cultura -luontomatkailu- ja kulttuurikeskuksen kestävän kehityksen kuvauksen ja tehnyt vertailuja kansainvälisiin kohteisiin. Raportin perusteella Cultura edustaisi kokonaisvaltaisesti kestävyyttä ja suunnitellun toiminnan varassa olisi hyvä edistää hanketta.

– Koli Cultura vastaa Suomen matkailun kehittämisen tavoitteisiin mitä parhaimmin, toteaa kestävän matkailun projektipäällikkö Kaisa Merilahti Rambollista.

Merilahti osallistui kestävyyden konseptikuvauksen laatimiseen.

– Kestävyys ja vastuullisuus on kirjoitettu sisään kaikkeen toimintaan, ja lähtökohtina ovat olleet laaja kumppanuusverkosto sekä yhteistyö. Toteutuessaan Koli Cultura palvelee aluetta monin eri tavoin, Merilahti summaa.

Marraskuun lopulla julkistettu Suomen matkailustrategia tavoittelee Suomen matkailuviennin kaksinkertaistumista ja kestävää kasvua. Strategian ytimet ovat kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukeminen, kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen, saavutettavuuden kehittäminen matkailualan tarpeet huomioon ottaen sekä digitaaliseen muutokseen vastaaminen.

Visualisointia Koli Culturan rantasaunasta ja elämysmaailmasta. Kuva: JKMM Architects.

Koli Cultura -hankkeesta vastaavan Napa-Koli Oy:n toimitusjohtaja Ari Uusikangas iloitsee kauan valmistellun hankkeen etenemisestä. Yli 100 miljoonan euron hanke etsii tosin yhä rahoittajia.

– Koli Cultura on entistä ajankohtaisempi ja Suomi tarvitsee luontomatkailulle kestävän ja vastuullisen suunnannäyttäjän, Uusikangas sanoo.

– Culturan laskelmat ja sisällöt on nyt täysin päivitetty ja täydennetty vastaamaan nykytilannetta. Olemme valmiita aloittamaan operaattori- ja rahoitustyön kunnolla, ja keskeisten kumppanien kanssa on tapaaminen tammikuussa 2020.

Ari Uusikankaan toinen ydinviesti on kansallispuiston kunnioitus aluetta kehitettäessä.
Tarkkaan harkittu luontomatkailukeskuksen sijainti on varmistanut sen, että myös luontoväki on ollut mukana viemässä hanketta eteenpäin. Tiivis ja ekologinen rakentaminen, sijainti lähellä puistoa ja erinomainen liikennesuunnittelu antavat suunnan koko Kolin alueen matkailun kestävälle kehittämiselle.

Koli Culturan erityisvahvuus on ollut kumppanuusverkosto, joka on ollut mukana suunnittelun alkuvaiheesta asti. Kumppanuuksien avulla keskuksen erityispiirteet ja vahvuudet – arkkitehtuuri, ekologisuus, esteettömyys, hiljaisuus, valaistus, liikenne – on hiottu hienoksi kokonaisuudeksi.

Koli Culturan sijainti mahdollistaa järkevän joukkoliikenteen kehittämisen ja puiston toimien palvelemisen: kaikki liikenteen tarpeet tuodaan kansallispuiston ulkopuolelle. Sijainti tuo myös uusia ulottuvuuksia kylän elinvoimaisuuden lisäämiseen.

Koli Culturan leirintäalueella voisi näyttää tältä. Kuva: JKMM Architects.

Lähde: Napa-Koli Oy