Vaikeuksissa olevan matkailualan kilpailukykyä edistetään digikoulutuksella

Visit Finland on julkaissut matkailuyrityksille suunnatun Digiloikan ABC -verkko-oppimiskokonaisuuden, joka ohjeistaa matkailuyrityksiä ottamaan maksimaalisen hyödyn digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista. Tällä halutaan tukea matkailualaa valmistautumaan uuteen nousuun ja hyödyntämään kriisin tuoman lisäajan.

Verkko-oppimiskokonaisuus koostuu kymmenestä askeleesta, joiden avulla yritys voi hoitaa digitaalisuuden perusteet kuntoon. Koulutus sisältää oppeja muun muassa omien verkkosivujen löydettävyydestä, online-myynnin kehittämisestä ja sosiaalisen median hyödyntämisestä.

– Tiedämme, että toimiala on aivan käsittämättömän kriisin keskellä, ja moni yritys kamppailee akuutissa kassakriisissä. Samaan aikaan tiedämme yrityksiä, joilla on mahdollisuus suunnitella ja kehittää kriisin jälkeistä toimintaansa ja luottamusta siihen, että toimiala tulee vielä kasvamaan, sanoo digitaalisesta kehityksestä vastaava Kaisa Kosonen, Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä.

– Normaalisti suurin haaste yritysten digitaalisuuden kehityksen tiellä on ajan puute. Toivommekin, että yritykset kykenisivät hyödyntämään hiljaisen ajan siihen, että hoitaisivat digiasiat kuntoon ja siten valmistautuisivat uuteen nousuun entistä ehompana. Nyt julkaistava verkko-oppimiskokonaisuus tarjoaa tähän konkreettisia ohjeita ja vinkkejä askel askeleelta.

Verkkokoulutus sisältää videomuotoisia tietoiskuja, artikkeleja ja erilaisia tehtäviä. Huhtikuun ajan oppiympäristössä on myös live chat, jossa Visit Finland akatemian valmentajat vastaavat esiin nousseisiin kysymyksiin ja auttavat oppipolun varrella tarpeen mukaan.

Verkko-oppimiskokonaisuuden lisäksi Visit Finland julkaisee sarjan kaikille avoimia ja maksuttomia webinaareja, joissa käsitellään muun muassa digitaalisuuden perusteita, kestävää matkailua, kriisiajan viestintää, tuotekehitystä sekä Business Finlandin rahoitusten hakemista.

Visit Finlandin Digiloikan ABC -verkko-oppimiskokonaisuus.

Visit Finlandin webinaarit.

 Lähde: Business Finland