Viisi henkilöä tavoittelee kolmea hallituspaikkaa SF-Caravanin liittokokouksessa

Liittokokous järjestetään viikonloppuna Järvenpäässä. Caravan-lehti esittelee hallitusehdokkaat.

SF-Caravan ry:n hallituksesta ovat tämän vuoden lopussa erovuorossa Hanna Jokinen, Pirjo Kuisma ja Jari Valkeapää. Jokinen ja Kuisma ovat asettuneet uudelleen ehdolle tavoittelemaan paikkaa liittohallituksesta yhdessä uusien kandidaattien Hannu Kivikosken, Juha Rinteen ja Marianna Virran kanssa.

Hallitusvaali järjestetään lauantaina SF-Caravanin liittokokouksessa Järvenpäässä, Järvenpää-talossa.

Liittokokousviikonloppuna SF-Caravan Helsinki ry järjestää liittokokoustreffit, jotka ovat samalla yhdistyksen 50-vuotisjuhlat, Vanhankylänniemen leirintäalueella.

Hallitusehdokkaiden esittelyt

Hanna Jokinen

Jäsennumero ja kotipaikka: SFC 104096, Pori

Ehdottajat: SF-Caravan Helsinki ry ja SF-Caravan Kokemäen Seutu ry

Kuka olet?

42-vuotias, kolme lasta, liiketalouden opiskelija. Liittohallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen.

Miksi olet oikea henkilö SF-Caravan ry:n hallitukseen?

Minulla on kokemusta hallitustyöskentelystä jo muutaman kauden ajalta. Erityisesti haluan olla kehittämässä omaa vastuualuettani (koulutus ja sisäinen viestintä). Haluan myös olla mukana kehittämässä liiton ja harrastustoimintamme edellytyksiä ja niihin liittyviä tulevaisuuden toimia. Sydäntäni lähellä on jäsenyhdistysten ja leirintäalueiden kehittäminen sekä niiden yhteistyö liiton kanssa.

Mikä on tärkeintä SF-Caravan ry:n toiminnan kehittämisessä?

Tärkeintä on, ettei jämähdetä, vaan aktiivisesti ja monipuolisesti kehitetään liittoa ja koko harrastustamme. Vahva talous ja yhteistyö mahdollistavat sen. Tärkeimpänä yksittäisenä kehittämiskohteena näen markkinoinnin ja digitalisaation, jotka vaikuttavat osaltaan lähes kaikkeen muuhun toimintaan.

Hannu Kivikoski

Jäsennumero ja kotipaikka: SFC 27648, Nurmijärvi

Ehdottajat: SF-Caravan Espoo ry, SF-Caravan Vantaa ry ja SF-Caravan Väst-Nyland rf

Kuka olet?

59-vuotias, karavaanari vuodesta 1985. Talotekniikan ammattilainen. Vaimo, kolme lasta, viisi lastenlasta. Matkailuvaunuillemme ympäri vuoden. Vuosien kokemus yhdistystoiminnasta ja liiton asiantuntijaryhmästä.

Miksi olet oikea henkilö SF-Caravan ry:n hallitukseen?

Tunnen liiton toimintatavat. Olen ollut kehittämässä alueiden turvallisuutta ja ohjeistanut näissä asioissa myös viranomaisia. Luennoin leirintäalueiden kunnossapitoon liittyvistä asioista. Tarkastelen asioita laajasti eri kokoiset yhdistykset huomioiden.

Mikä on tärkeintä SF-Caravan ry:n toiminnan kehittämisessä?

Ikääntyvien aktiivien jaksaminen ja kannustaminen, ja uusien mukaan saaminen. Jäsenetujen- ja palveluiden parantaminen laatuun panostamalla. Leirintäaluerahaston varojen kartuttaminen ja -rahaston hankkeiden käytön järkevöittäminen. Ajoneuvojen sähköistymisen aiheuttamat haasteet sekä ympäristöasioiden vaikutukset leirintämatkailulle.

Pirjo Kuisma

 Jäsennumero ja kotipaikka: SFC 63847, Oulu

Ehdottaja:
SF-Caravan Oulun Seutu ry

Kuka olet?

Naimisissa, kolme lasta, neljä lastenlasta. Liikkuva, aktiivinen, sosiaalinen. Haluan vaikuttaa myös valtakunnallisella tasolla. Tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa. Karavaanarina 27 vuotta, yhdistystoiminnassa noin 20 vuotta. Matkailemme matkailuvaunulla sekä -autolla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Miksi olet oikea henkilö SF-Caravan ry:n hallitukseen?

Osaamiseni järjestötoiminnasta on vahva. Se antaa hyvät edellytykset toimia hallituksessa. Haluan viedä eteenpäin ja olla toteuttamassa yhdistysten ajatuksia ja aloitteita. Vahvuuksiani on pitkäjänteinen työskentely.

Mikä on tärkeintä SF-Caravan ry:n toiminnan kehittämisessä?

Liiton merkittävänä tehtävänä on hakea yhteistyökumppaneita ja aktivoida suhteita valtakunnan päättäjiin. Vankkojen sidosryhmien avulla liitto saa äänensä kuuluviin. Luoda yhdistyksille mahdollisuuksia hankkia yhdenmukaisia järjestelmiä ja edesauttaa digitalisaatiota.

Juha Rinne

Jäsennumero ja kotipaikka: SFC 129520, Orimattila

Ehdottajat: SF-Caravan Lahden Seutu ry, SF-Caravan Kanta-Häme ry, SF-Caravan Kerava ry, SF-Caravan Kaakkois-Häme ry, SF-Caravan Forssan Seutu ry, SF-Caravan Riihimäen seutu ry, SF-Caravan Valkeakosken seutu ry ja SF-Caravan Pirkanmaa ry

Kuka olet?

Insinööri Orimattilasta, naimisissa, kolmen aikuisen lapsen isä, kaksi koiraa. Karavaanari vuodesta 2009. Yhdistyksen hallituksessa neljättä vuotta, urheiluseuran puheenjohtaja kolmatta vuotta.

Miksi olet oikea henkilö SF-Caravan ry:n hallitukseen?

Yhdistyksissä toimiessani ollut aina kaikissa kokouksissa paikalla ja osallistunut aktiivisesti kaikkiin keskusteluihin tuoden oman ja edustamieni tahojen kannan selkeästi kokouksissa esille. Uskon että olisin jämäkkä ja tarkka jäsen liiton hallitukseen pitämään huolta liitosta ja sen yhdistyksistä.

Mikä on tärkeintä SF-Caravan ry:n toiminnan kehittämisessä?

Toiminnan kehittäminen niin että myös paikalliset yhdistykset ovat mukana yhteistyössä kehittämässä toimintaa ja tuomassa uusia jäseniä harrastuksen pariin. Liiton toiminnan on tuettava yhdistysten toimintaa koulutuksin ja opastuksin. Myös pienten yhdistysten on päästävä vaikuttamaan liitossa.

Marianna Virta

Jäsennumero ja kotipaikka: SFC 52946, Savonlinna

Ehdottaja: SF-Caravan Savonlinnan seutu ry

Kuka olet?

58-vuotias hoivakodin johtaja, naimisissa, kolme aikuista poikaa. Yhdistyksen puheenjohtaja. Iloinen, tarmokas, sosiaalinen. Karavaanarina 30 vuotta. Kesälomilla vaunuilemme, talvella olemme kausipaikalla.

Miksi olet oikea henkilö SF-Caravan ry:n hallitukseen?

Tuon tuntemusta yrittäjävetoisten alueiden kehittämisestä ja yhteistyöstä yrittäjien kanssa sekä asiantuntemusta alueiden ensiapuvalmiuden ja turvallisuuden kehittämisestä. Pyrin omalla esimerkilläni vaikuttamaan ihmisten kohtaamiseen. Minun kauttani myös pienet yhdistykset saavat näkyvyyttä.

Mikä on tärkeintä SF-Caravan ry:n toiminnan kehittämisessä?

Liiton vahvuuksia ovat liikennesäädöksiin vaikuttaminen, alueiden kehittäminen, erilaisten jäsenetujen lisääminen sekä lisäksi vaikuttaminen karavaanarihengen luomiseen ja ylläpitämiseen sekä sitä kautta kotimaan matkailun kehittäminen. Suomen matkailureittien markkinointi myös ulkomaille.